Björkö


Björkö, norr om fasta Houtskär, har alltid varit en av Houtskärs största och livskraftigaste byar. I byn finns butik och gästhamn. Även Lömsö hör till Björkö.

Koordinater: N 60°15,9′, E 21°24,2′ 

Fast bosatta: Invånarantalet rör sig vintertid kring ett 60-tal, sommartid uppgår antalet till kring 300.

Trafikförbindelser: För att ta sig till Björkö från centrala Houtskär åker man med landsvägsfärjan Kivimo-färjan, som trafikerar enligt behov. Från Björkö tar man Mossala-färjan vidare norrut mot Iniö. Busslinjen Skärgårdsvägen trafikerar fyra dagar i veckan. Under goda isvintrar går det en isväg över till Iniö.  

Näringar: Sjöfart, jordbruk, handel

                                

Då & Nu

Öarna i Houtskär koloniserades troligtvis under senare hälften av 1200-talet. I slutet av 1530-talet fanns det i Björkö 16 hemman och en åkerareal på totalt 47 hektar, enligt den äldsta bevarade jordeboken från 1540. I Houtskär var det endast Saverkeit med 17 hemman som under denna tid var större än Björkö. Alla hemman i Houtskär ägdes av självständiga (fiskar)bönder. 1705 fanns det 11 hemman i Björkö – då var man tvungen att dra lott om fiskevattnen för notdragning, eftersom det var ojämnt antal bönder i byn. I slutet av 1990-talet finns det 15 hemman i Björkö.

Näringarna var i huvudsak fiske och handel med fiskprodukter, främst strömming och torsk. Åtminstone under senmedeltiden fans det notvarp i Björkö, och fiskarbönderna gjorde talrika färder till Stockholm. Det finns också belägg för att fiskarbönder från Björkö besökte Reval i början av 1500-talet.

Enligt jordeboken från 1540 fanns det i Houtskär något som kallades utbyskatt, dvs skatt som betalades för nyttjanderätten av jordområden belägna utanför byarna. Björköborna hade Lempnäs som utbyskatt, och konflikter uppstod ganska ofta kring nyttjandet av dessa jordar. År 1742 såg sig tre Björköbor tvungna att att gå till tings, eftersom de ansåg att de inte hade erhållit lika mycket hö från Lempnäs som sina åtta grannar.

I Björkö inledde folkskolan sin verksamhet 1892, men flyttade redan 1894 till Mossala där den sedan i fortsättningen verkade. Houtskärs andra såg förlades till Björkö. År 1960 såldes sågen till Björkö by, varefter den drevs som ett aktiebolag med 32 delägare. Sågen var förbehållen delägarna, som kunde hyra sågen till självkostnadspris.

Läs mer:
En bok om Houtskär, del I. Bygdens öden till slutet av 1800-talet (1997)
En bok om  Houtskär, del II. Bygdens öden till slutet av 1900-talet (2000)
Zaida Karlgren – bygdeskaldinna åren 1919-1968, Fagerlund Siv (2009)
Läsåbook e hootsjärskå. Utgiven av Houtskärs Kulturgille, red. Magnus Gräsbeck (2012)

För besökaren

Med butiken och gästhamnen är Björkö byhamn något av en knutpunkt. Vid hamnen finns en gammaldags butik som nu fungerar som museum. Under högsäsong är butiken öppen på onsdagar kl. 11-16 eller enligt överrenskommelse, tel. 040-8278 962.
Inträde 2e; barn under 12 år gratis.

Under sommarens torgdagar finns det direktförsäljning av lokala produkter framför matbutiken.


Service

Butik
Björkö handel är en skärgårdslanthandel belägen vid Björkö bystrand i Houtskär. Livsmedel, vetebröd från eget bageri, bränsle, gas, ombudspost, byte av klockbatterier, internetanslutning.

Bybrygga för allmänt bruk
I närheten av Björkö byhamn, med hamnnummer 966 och koordinaaterna N 60°15,9′, E 21°24,3′, finns bränsleförsäljning, dricksvatten, butik, café, restaurang och insamlingspunkt.

Café & Restaurang
Pub Pelago är belägen intill butiken

Övernattning
I Björkö finns ett större antal stugor, som i huvudsak uthyres på årsbasis.

Byaverksamhet

På Björkö finns inget registrerat byalag, men här lever en stark tradition för talkoandan. När något skall åtgärdas – till exempel när Åbolands högsta  midsommarstång ska resas – samlas ett gäng som får det gjort. Det finns även en stark samhörighet med Mossala och Kivimo, bland annat för att man länge hade gemensam skola.

Sommarfesterna på föreningshuset Ljungheda, som tillhör Skärgårdens Vänner i Houtskär rf, brukar fylla bänkarna till sista rad.

En lördag i slutet av juli hålls en byadag i Björkö, med aktiviteter hela dagen som avslutas med en fest på Ljungheda.

Kommentarer inaktiverade.