Pensar

Med 24 bofasta är Pensar idag den största ön i Nagu utan vägförbindelse. Till byn Pensar tillhör även de bebodda öarna Peno och Aspholm.

Koordinater: 60°09.2′, E 22°07.1′ 

Fast bosatta: På ön Pensar bor 24 personer i tio hushåll. På Peno finns två hushåll, medan Aspholm bebos av en familj. Sommartid ökar befolkningen till ett hundratal.

Trafikförbindelser: Från Granvik i Pargas går m/s Viken ut till Pensar i medeltal fyra gånger per dag.  11 bilar och 73 passagerare ryms ombord, fordon skall vara lastningsklara 10 min innan avgången. Beställningstur med m/s Nordep går dagligen till Pensar från Kirjais udde i Nagu.  

Näringar: Fisket har alltid varit viktigt för pensarborna. Idag får två personer sin utkomst med nätfiske, två med trålfiske, en från fiskodling och några till fiskar regelbundet, trots att det inte utgör deras huvudsyssla. Andra är sysselsatta inom bl.a. turism, vård och service. 

 

 

 

Då & Nu

Pensar blev troligtvis bebott någon gång på 1300- eller 1400-talen. Men enligt historikern Rainer Fagerlund kan folk åtminstone tillfälligt ha vistats på Pensar redan innan det, eftersom namnen på Pensarholmarna Svinö (svearnas ö) och Finnholm kan tyda på att en inre farled genom skärgården gått vid Pensar.

Ett antal hemman i närliggande byar utgjorde ett bol, som gemensamt måste betala skatt. År 1540 var Nagus 53 byar indelade i fem bol med sammanlagt 215 bönder. I Nagu Sockens Historia II, skriven av Johanna Aminoff-Winberg, kan man läsa att det på denna tid fanns fem hemman på Pensar, som tillhörde Holma bol.

Redan på 1700-talet fanns de fyra hemman på Pensar som ännu finns kvar idag, det vill säga Mars, Mellangårds, Norrby och Österby. Rita Holmström skriver i sin Pro gradu-avhandling från 2006, Det religiösa livet på Pensar, att det i början av 1900-talet bodde cirka 120 personer på ön. Det fanns många pigor och drängar på gårdarna och i såväl gård som torpkoja fanns det gott om barn. I slutet av 1990-talet bodde här kring 20, men glädjande nog har invånarantalet ökat litet.

Krigstider
Efter den ryska revolutionen 1917 bildade radikala vänsterelement i Finland röda garden, medan man på den vita sidan gick samman i skyddskårer. I Nagu bildades Nagu skyddskår, som 1925 splittrades i två kårer när nästan hela Pensar-korpralskapet anslöt sig till marinskyddskåren. På 1930-talet byggde skyddskårsdistriktet ett stort läger på Pensar. Ett område på Pensars södra udde som varit betesmark för korna bröts ut från alla gårdar, för att Skärgårdshavets Skyddskår och Lottorna skulle få ett övnings- och skolningsområde.

Efter fortsättningskriget såldes området till Pargas Kalk som rekreationsområde för företagets anställda. Monumentet på området restes till minnet av Frikårens slag i Åbolands skärgård 1918.

Läs mer:
Det religiösa livet på Pensar. Rita Holmström. 2006, Pro gradu-avhandling från Åbo Akademi.
Öborna berättar: Vi ser i datorn att du satt potatis. Skärgård 1/2011

För besökaren

År 2001 startade Pensar Syd upp sin verksamhet. Under vår och höst fyller elever på lägerskola de gamla byggnaderna från skyddskårstiden. På somrarna lägger segelbåtarna till vid gästbryggan och Restaurang Paviljongen slår upp sina dörrar. 

Från Pensar Syd startar en naturstid som leder upp till öns punkt, varifrån det är vidunderlig utsikt över Gullkronafjärden. På beställning kan man få guidade rundturer, som bland annat berättar om öns intressanta historia under krigen.

På midsommarafton reses midsommarstången i byviken, vilket samlar ett hundratal bybor och sommargäster. 

Service

Turismanläggning

Pensar Syd är beläget på ön Pensars södra udde. Stugor, kursgård, restaurang, gästhamn. Passar för konferenser och lägerskolor. Se hemsida för kursutbud. 

Restaurang
Restaurang Paviljongen är öppen dagligen från mitten av juni till mitten av augusti. Öppet på beställning övriga tider under sommarhalvåret.  

Stuguthyrning
Saaristohuvilat hyr ut tre stockstugor med havsutsikt. Stockstugorna ligger på öarna Pensar och Synnarstholm och kan nås med förbindelsebåt och båt. 

Taxibåt
Petter Karlsson, tel. 050 – 59 09 291 

Direktförsäljning
Marinas Fisk i byhamnen, tel. 050 – 30 31 659 (färsk fisk)
Börjes Fisk i bysundet, tel.  0400 – 52 26 89 (färsk, rökt och inlagd fisk)

Byaverksamhet

På Pensar finns inget egentligt byalag, dock ett väglag som förenar alla bosatta på ön. På Pensar lever även den gamla tidens läsförhör kvar i de sommarsamlingar som varje år ordnas i någon av gårdarna. Det handlar om en liten andaktsstund, där musiken utgör en viktig del. Sen följer kaffebjudning, så likt läsförhören har sommarsamlingarna en social betydelse. Öborna längs förbindelsebåten Vikens rutt (dvs öarna i Pargas södra skärgård och Pensar i Nagu) samarbetar också kring gemensamma angelägenheter, såsom Vikens tidtabell. 

 

 

Kommentarer inaktiverade.