• AKTUELLT

 • ARKIV

 • Till läsaren

  I dagens värld är platserna inte längre lokala. De knyts samman genom människornas rörelser i vårt nätverksliknande samhälle. Mer än tidigare måste man beakta platserna som en del av en större helhet; hur man tar sig till arbetet, var man utför olika ärenden och var man tillbringar sin fritid. En fungerande vardag på landsbygden innebär fungerande förbindelser, strukturer och servicetjänster, relativt tillgängliga för alla. Dialogen mellan den offentliga sektorn, företagarna och medborgaraktörerna, samt överenskommelserna om arbetsfördelningen mellan dessa, är i nyckelposition för att garantera en fungerande vardag.

  En fungerande vardag på landsbygden – Egentliga Finlands program för lokal utveckling 2010-2015 har sammanställts av Egentliga Finlands Byars rf och listar målsättningarna för tredje sektorn, det vill säga de lokala utvecklarna i landskapet, för de närmaste åren. Förhoppningsvis kan olika föreningar och organisationer hitta passande och aktuella modeller för sitt eget utvecklingsarbete bland de 31 verksamhetsförslag som listas i programmet. En del av förslagen är ämnade för aktörer på gräsrotsnivå, medan andra är klart riktade till organisationer inom regional utveckling.

  I detta program lyfts följande utvecklingsteman fram som de viktigaste:
  1. En fungerande vardag,
  2. Bibehållen service och serviceutveckling,
  3. Klimatförändringen,
  4. Kulturella resurser på landsbygden,
  5. Stärkande av medborgarverksamhetens roll,
  6. Tredje sektorns roll inom landsbygdspolitiken.

  Fastän En fungerande vardag på landsbygden – Egentliga Finlands program för lokal utveckling 2010-2015 har gjorts inom ramen för Egentliga Finlands Byars rf verksamhet, hoppas vi att programmet även hamnar i händerna på andra än byaktiva. Den lokala utvecklingen på landsbygden kräver nu mer än tidigare samarbete mellan olika aktörer, en ökning av kunskapsnivån samt en ökning av medborgarsamhällets påverkningsmöjligheter. En fungerande vardag kan vi enbart skapa tillsammans.

  Vi tackar alla personer, sammanslutningar och organisationer som deltagit i att sammanställa programmet, och tillönskar alla lokala utvecklare arbetsglädje!

  Åbo 18.10.2010

  Tauno Linkoranta
  Byaombud för Egentliga Finland

  Egentliga Finlands Byar rf
  Styrelsen

   

   

  Kommentera

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  *