Hoppa till innehåll
Varsinais-Suomen kylät

Åbolands bebodda öar

Enligt Egentliga Finlands skärgårdsprogram för år 2011 finns det 23 700 invånare i landskapets skärgårdskommuner och 6 000 i kommunernas skärgårdsdelar. Det betyder att antalet fast bosatta invånare i skärgårdsområdet ligger i storleksordningen 30000. Av dessa är de svenskspråkiga cirka 15 000.

På öarna utan fast vägförbindelse finns det inemot 4300 invånare. Öarnas antal är cirka 22000 och de bebodda öarna är cirka 150.

Egentliga Finland är landets stugrikaste landskap med ca 48000 fritidshus. Landets stugrikaste kommun är Väståboland (8300). Salo placerar sig på fjärde plats (7000). Kimitoön (4500), Nådendal (4000) och Nystad (3800) placerar sig bland landets tio mest stugrika kommuner. Tre fjärdedelar av hela landskapets fritidshus ligger i skärgården som används av 110 000 – 140 000 personer.

Öarna i PDF:en nedan är bebodda öar i Åboland som ligger utanför kommunikationsnätet med landsvägsfärjor:

Bebodda öar i Åboland (lista ur tidskriften Skärgård 1/2011, sammanställd av Pia Prost)

Siffran efter öns namn anger antalet mantalsskrivna personer på ön, vilket inte nödvändigtvis betyder att siffran är synonym med året-om bosatta. Dessa uppgifter kan ändra snabbt och vi ber om ursäkt för eventuella felaktigheter.