Hoppa till innehåll
Varsinais-Suomen kylät

Byaplaner

Vad är en byaplan?

Nu som då märker man någon brist i sin närmiljö, som någon borde åtgärda. Eller så får man en idé, som det skulle vara bra om någon kunde genomföra. Kanske den där festen, som någon kunde arrangera?! Ofta kommer man inte längre än till en tanke, eftersom man inte riktigt vet vem denna någon är. Och kanske skulle arbetsbördan vara för stor för en person. Men det finns kanske fler som gått och tänkt på samma sak?

En byaplan sammanfattar hur byborna vill utveckla sin by. Men den är också en handlingsplan över hur utvecklingsarbetet ska framskrida. Byaplaner kan ha mycket varierande omfattning och innehåll, från en enkel tabellform på en A4 till mer omfattande versioner.

Här listas vad byborna tycker att kunde förbättras inom kommunalteknik, trafik, miljö, service, fritidssysselsättningar, trygghet och samhörighet. Det framgår även vem som skall/kunde åtgärda detta – är det något som borde skötas via kommunen, eller är det något som en enskild person eller t.ex. byalaget kunde åtgärda? Dessutom ingår en tidtabell för arbetet. En byaplan är egentligen inte en engångsföreteelse, utan den uppdateras och utgör ett stöd för det kontinuerliga utvecklingsarbete som görs på en ort.

Om utvecklingsarbetet i Din by fokuserar på en trivsammare närmiljö, större inflyttning, fler arbetsplatser eller en bättre byaanda beror på vilka behov och tankar invånarna vill lyfta fram. Men målet är klart: att gemensamt skapa en bättre plats att bo på.

Läs mer on byaplanering på Svensk Byaservice hemsidor