Åbolands Byar

Portal för byarna i Åboland

Inom det tvååriga projektet Fokus på Åbolands Byar byggs en byaportal upp för Åboland. Varje by får en egen sida, där man kan läsa om byn och dess historia samt får information om förbindelser, sevärdheter, service och byaverksamhet. Sidan länkas till byaföreningens egna sidor och föreningens byaplan, om sådana finns.

Tag kontakt, så kan vi tillsammans arbeta vidare med sidan för er by!

Kommentarer inaktiverade.