Hoppa till innehåll
Varsinais-Suomen kylät

Byaverksamhet

På denna sida kan du hitta information om föreningsteknik och verksamhet för byar och byalag. Sidan är under konstruktion, som kom gärna med utvecklingsförslag.  Mer information hittar du också på föreningens finskspråkiga websida om byaverksamhet.

Föreningsteknik

Både den som funderar på att grunda en förening och den som redan är aktiv i en förening kan ha nytta av fräscha upp sin föreningskunskap. Detta gör du lättast genom att läsa igenom guiden ”Föreningskunskap i ett nötskal” eller besöka webbsidan Föreningsresursen, som upprätthålls av Svenska studiecentralen.

Byaverksamhet

Byarådsverksamheten utgår från byns invånare, som på egna vilkor utvecklar byn, stärker dess sammanhållning och trivsel. Det finns egentligen inga regler för hur ett byaråd skall arbeta, utan det är människorna och människornas insatser som skapar verksamheten och som formar sin egen arbetsmodell utgående från byns behov eller de problem som finns i byn.

Byaråden har oftast en föreningsliknande struktur, en del är registrerade föreningar medan andra jobbar med lösare former men med någon form av organisering. Meningen är att byarådsverksamheten inte skall bli byråkratiskt tungrodd utan om möjligt skall byaråden fungera flexibelt där ideérna, impulserna, den egna handlingskraften och initiativförmågan står framom protokollskrivning. (Text från Svensk Byaservice)

Byaplaner
En byaplan är en sammanfattning av hur byborna vill utveckla sin närmiljö, samt en handlingsplan för hur arbetet ska framskrida. En byaplan kan också vara ett viktigt verktyg i kontakten med kommunen eller andra myndigheter. Läs mer i texten Vad är en byaplan? samt i byaplansguiden.