Hoppa till innehåll
Varsinais-Suomen kylät

Bya- och invånarverksamhetens stöd och sakkunnig

Föreningen

Egentliga Finlands Byar rf grundes år 2000. Föreningens medlemmar är bya- och invånarföreningar samt andra föreningar verksamma inom landsbygdsutveckling. Egentliga Finlands Byar rf är en aktör på lokal, regional och nationell nivå, som arrangerar byadagar, möten och seminarier i olika delar av landskapet. Varje år väljs även Årets by i Egentliga Finland.

Vi erbjuder våra tjänster via våra byaombud: rådgivning, skolning och information.

Detta betonar vi i vår verksamhet:

  • Närdemokrati – genom byaplaner och ett nära samarbete mellan by och kommun arbetar vi för att byinvånarnas röster skall höras
  • Service genom lokala lösningar – hur byasamhället kan utveckla och upprätthålla en bra närservice
  • Hållbar utveckling – genom byaverksamhet kan man på gräsrotsnivå arbeta för ett ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt välmående samhälle.