Hoppa till innehåll
Varsinais-Suomen kylät

Grunda en förening

essa instruktioner är hämtade från Föreningsresursen, som upprätthålls av Svenska studiecentralen. På Föreningsresursen hittar du även mycket annat matnyttigt för föreningar.

Vem som helst får grunda en förening i Finland

Är det fråga om att grunda en förening som till sin karaktär kommer att förbli en liten förening, är det enklast att börja med att sammankalla en kärngrupp. Det krävs minst 3 personer då man grundar en ny förening. Kärngruppen kan sätta igång verksamheten. Efter hand kallas nya medlemmar.

Förberedelsekommitté

För föreningar som är tänka att bli stora, är det bäst att välja en förberedelsekommitté. Denna kommitté gör upp ett förslag till ramarna för verksamheten, verksamhetsplan och stadgar samt planerar det första föreningsmötet (årsmöte).

När det är gjort är det dags att sammankalla till det konstituerande mötet.

Det konstituerande mötet

Under det konstituerande mötet diskuteras föreningens stadgar och verksamhetsprincip.

Stiftelseurkund

Föreningslagen föreskriver inte att det bör hålls ett konstituerande möte. Man kan underteckna stiftelseurkunden under det konstituerande mötet eller underteckna stiftelseurkunden utan att hålla ett sådant möte.

Efter det att stiftelseurkunden har undertecknats av minst tre personer hålls föreningens första föreningsmöte. Då väljs de första funktionärerna och verksamhetsplanen godkänns.

Inga andra särskilda beslut om att grunda en förening behöver göras. Föreningsmöte kallas ofta med andra namn i föreningarna såsom års-, vår- eller höstmöte. Lagen talar om föreningsmöte.

Stiftelseurkunden har följande innehåll:

  • konstaterande att man beslutat att grunda en förening
  • namnet på föreningen
  • antydan om att föreningens stadgar har godkänts
  • datum och underskrift