Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen rekisteriseloste ja tietosuojaseloste

1       Rekisterin nimi

Varsinais-Suomen Kylät ry:n jäsenrekisteri

2       Rekisterinpitäjä

Nimi:                                             Varsinais-Suomen Kylät ry
Verkkosivut:                                 www.vskylat.fi
Osoite:                                           c/o ProAgria Artturinkatu 2 A 67, 20200 Turku
Puh.                                                044 303 9990
Sähköposti:                                   tauno.linkoranta@vskylat.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:                                             Tauno Linkoranta
Osoite:                                           c/o ProAgria Artturinkatu 2 A 67
Puh.                                               044 303 9990
Sähköposti:                                  tauno.linkoranta@vskylat.fi

3       Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

4       Rekisterin tietosisältö

Yhteisöjäsenet: rekisteriin kerätään yhdistyksen perustiedot; yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Rekisteriin kerätään myös yhdistyksen kotisivujen ja/tai facebook sivujen osoite sekä yhteyshenkilön ja/tai puheenjohtaja ja sihteerin yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite).

Henkilöjäsenet: rekisteriin kerätään henkilön nimi, posti- ja sähköpostisoite ja puhelinnumero.

Tiedotusta varten kerätään jäsenyhteisöjen lisäksi myös muiden Varsinais-Suomen kylä- ja asukastoimintaa harjoittavien yhdistysten nimet ja kunkin yhdistyksen yhteyshenkilön sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

5       Rekisterin tietolähteet

Tietoja on kertynyt rekisterinpitäjän oman toiminnan (mm. infotilaisuudet, neuvontakäynnit) kautta ja rekisteröidyiltä itseltään silloin kun yhteisö/henkilö hakee jäsenyyttä.

6       Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7       Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Varsinais-Suomen Kylät ry:n omistamalla tietokoneella käyttäjätunnuksen takana. Tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa. Varsinais-Suomen Kylät ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8       Tarkastusoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa itsestään rekisteriin kerätyt tiedot. Pyyntö lähetetään Varsinais-Suomen Kylät ry:n toimistoon sähköpostitse osoitteeseen: tauno.linkoranta@vskylat.fi. Tiedot voi käydä myös tarkistamassa yhdistyksen toimistolla osoitteessa: c/o ProAgria, Artturinkatu 2 A 67, Turku. Puhelimitse tietoja ei anneta mahdollisten väärinkäytösten välttämiseksi.

9       Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Korjauspyyntö lähetetään Varsinais-Suomen Kylät ry:n toimistoon sähköpostitse osoitteeseen: tauno.linkoranta@vskylat.fi. Tiedon korjaamista voi käydä vaatimassa myös yhdistyksen toimistolla osoitteessa: c/o ProAgria, Artturinkatu 2 A 67, Turku. Puhelimitse tietoja ei korjata mahdollisten väärinkäytösten välttämiseksi.

10  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointitarkoituksiin. Tätä rekisterinpitäjä ei myöskään harjoita. Yhteys tarvittaessa Varsinais-Suomen Kylät ry:n toimistoon sähköpostitse osoitteeseen: tauno.linkoranta@vskylat.fi. Henkilötietoasioista voi käydä keskustelemassa myös yhdistyksen toimistolla osoitteessa: c/o ProAgria, Artturinkatu 2 A 67, Turku. Puhelimitse henkilötiedoista ei keskustella mahdollisten väärinkäytösten välttämiseksi.