Hoppa till innehåll
Varsinais-Suomen kylät

Årets by

Egentliga Finlands Byar r.f. utser Årets by i landskapet. Årets by utses på basen av temat som ändrar varje år. Utöver detta tävlar regionala vinnaren också nästa år i den riksomfattande Årets by- tävlingen.

På denna sida kan du bekanta dig med Årets byar. Årets byar är presenterade både på kartan och i form av text.

Tips: Besök Årets byar. Ströva runt längs naturstigar, åk båt eller ta en cykeltur i det vackra landskapet. Byarna erbjuder ett stort och varierat utbud av evenemang hela året om. Kom och njut av en levande landsbygd!

2021: ”Den skickliga byn”

Valpperi (Nousis)

År 2015 byggdes en ny skola till Valpperi, där det nu studerar cirka trettio barn. Några år sedan renoverades idrottshuset, och nära finns också en simplats samt bastu, som är användbara året om.  Vid ”kota”  kan man njuta av
 kaféets läckerheter eller äta sina egna reskost. Man har även på sistone byggt ett ”ÄssäMix” -felt, springtrappor, ett beachvolleyfelt, en frisbegolfbana och en terrängcykelrutt, som snart även expanderas.

Det finns redan från tidigare ett stort nätverk av skidspår och ett friluftsområd Rantapiha vid Kurjenrahka nationalspark. Skolans föräldraförening sköter isplanen med talko och på somrarna samlas barnerna i byn dit för att spela fotboll. Också lekparken upprätthålls med talkokrafter.

2020: ”Den prövande byn”

Hajala (Salo)

Kylässä asuu noin 600 asukasta ja viime vuosina se on tullut tutuksi kyläkoulun ja päiväkodin ympärillä käydystä uutisoinnista. Molemmat lapsiperheiden keskeiset palvelut on onnistuttu säilyttämään kylän aktiivisen toiminnan ansiosta. Hajalassa nähdään, että tulevaisuus on tehtävä muutenkin itse. Kylä markkinoi itseään aktiivisesti uusien asukkaiden saamiseksi ja on näissä toimissa ottamassa myös digiloikkaa tonttimarkkinoinnissa. Kylälle on tulossa myös kyläkaava. Ympäristön siisteydestä huolehditaan ja ”tunnin juna” -hankkeeseenkin kylällä on ideoita annettavana. Uusien asukkaiden vastaanottoon on panostettu Hajalan tervetuliaiskassilla, ja asukkaita juurrutetaan kyläkävelyiden ja monenlaisten vapaa-ajanpalveluiden (uimapaikka, sauna, tapahtumat) avulla. Kylälle on valmistumassa yhteisöllinen tila Hajalan koulun entiseen talonmiehen asuntoon. Kylän yhteistä olohuonetta tehdään talkootyönä isolla porukalla vanhaa kunnioittaen.

2019: ”Den särskiljande byn”

Västanfjärd (Kemiönsaari)

”Omaleimaisena kylänä” Västanfjärdillä on selkeitä vahvuuksia. Kylällä ymmärretään ainutlaatuisen kalkkikaivos- ja merenkulkuhistorian merkitys. Historiasta ja nykyajasta syntyykin yhteisön voimin monenlaisia tapahtumia, polkuja ja elävää kulttuuria luontoon ja kulttuurimaisemaan, Kalkholmenin lavalle ja kaivoksille. Västanfjärdissä puhutaankin erityisestä hiljaisuusmatkailusta. Kylä on toisaalta joutunut pitämään myös ääntä kirjaston ja vanhainkodin puolesta – jotka onnistuttiinkin säästämään. Kylällä on toimiva kyläkoulu, Suomen vanhin K-kauppa sekä tunnettuja matkailuyrityksiä. Kylän tapahtumakalenteria katsoessa alkaa lukijaa hengästyttää. Tiedottamisen kulmakivi on erinomainen kylälehti Västanfjärd Bulletin, toki muutkin välineet ovat hallussa. Kylän brändi kuuluukin ”Allting är lite bättre i Västanfjärd”.

2018: ”Den klingande byn”

Märynummi (Salo)
Cirka tusen invånarens Märynummi är en ypperlig kombination av ny och gammal bykultur. Byamiljön består av traditionslandskap, väderkvarn, sjukhushistoria, mångkulturellhet eller t.ex. lådbiltävling. I byn har man satsat på näridrott (som nyaste frisbeegolf-banan) och försvarat närservice. En intressant öppning är också byasäkerhetsplanen som är gjord tillsammans med den lokala FBK. I samarbete med byns aktiva föreningar och företag, syns och klingar byn långt. Meddelande i byn fungerar via många olika kanaler, en av dem är fina byatidningen Ei hullumbi lehti.

2017: “Vi gör byn tillsammans”

Virttaa (Loimaa)

Byn med mindre än 500 invånare är allmänt känd för Alastaro motorbanan och naturstigarna. Dessutom har byn en egen kyrka, en legendarisk byaffär och en snart 140 årig byskola som fortfarande är aktiv. Det är ändå byborna, de samarbetande invånarna, företagarna och föreningarna som tillsammans gör Årets by. Det finns mångsidig hobbyverksamhet och också utrymmen för olika hobbyn: klubbar, evenemang, traditionsgrupper, biljardklubbar, folketshus, ishockeyrink…bland annat. Byvägens gemensamma skyltning informerar besökaren var man befinner sig. Byn marknadsförs annars också exemplariskt.

 

2016: ”Denna by är känd.”

Dalsbruk (Kimitoön)

Byn har en lång bruks- och industrihistoria som fortfarande vårdas i bymiljön. I byns imago har man kunnat dra nytta av hamnen och havet. Landskapet har förvandlats också till en egen bybok. Dalsbruk är ett livligt evenemangscentrum som lockar besökare med många kulturella evenemang, bland annat Baltic Jazz och Norpa-festival. En stark gemenskap överträffar både språk- och kulturgränserna. Samarbetet med kommunen fungerar utmärkt.

 

2015: ”Det kommande generationernas by”

Pyhämaan Luoto (Nystad)

I Pyhämaa utnyttjas naturens och miljöns möjligheter brett. För folk som längtar efter havet och lugnet i naturen håller man på med en byggplan för byn. Motioneringsmöjligheterna och evenemang i närmiljön betjänar invånarna och sommargästerna. Föreningarna och företagarna arbetar jämt för att förvara och utveckla byskolan bland annat via doneringar och genom att ordna temadagar från egna kunskapsområden.

 

2014: ”Välmående och styrka från närmiljön”

Asemanseutu (Virmo)

Konst, natur och kultur. Naturstigen som finns i närmiljön kan man förändra till en konststig efter behov. Också internationella kulturprojekt placeras i närmiljön. Man har byggt internationella kontakter speciellt till Frankrike, men också annanstans, som till Irland. Som byns gemensamma vardagsrum fungerar Asmandia som ligger vid Mynäjoki och där man kan spendera tid i lavun eller fara ut och paddla.

 

2013: ”Byn förr och i dag”

Karuna (Sagu)

Karuna kommun är historia, men Karuna-andan lever fortfarande starkt också i annat än i många historiker. Sockens första folkskola från året 1887 är nuvarande Kalliorantas byhus. Utsiktstornet som byggdes år 2005 med Leader-pengar är en påminnelse från krigstida lottornas luftbevakningstorn. Nostalgikryssningarna följer gamla farleder i Karuna och på upplevelsefärderna spelar man historiska skådespel runt om byn.

 

2012: ”En företagsam by”

Livonsaari (Nådendal)

Livonsaari är en intressant blandning av gammalt och nytt byboende. Traditionellt har man jobbat tillsammans inom byn och föredragit lokala lösningar. Ny energi till bysambundet har man fått genom en typ av kollektivetsby. Andelslag formad trädgård producerar däremot ekologisk mat för sina medlemmar.

 

2011: ”Byarna skapar kultur”

Uusikartano (Pöytis)

Redan i tre dekader har Himolas teater och Lystmettäs aktivitetscenter lockat besökare till byn. Byaföreningen och teatern jobbar smidigt tillsammans så att man alltid skapar levande kultur i byn.

 

2010: ”Turisten besöker byn”

Tykö (Salo)

Det finns massor av dragkrafter på området. Bland annat bruk, herrgården och kyrkan, naturen, motionsmöjligheterna och kulturutbudet. Invånarna i föreningarna och företag lyfter fram dessa i samarbetet. Planmässighet och uthållighet är kännetecknande för verksamheten. Riksomfattande Årets by 2011.

 

2009: ”By och kommun – som utvecklingspartner”

Häntälä (Somero)

Byn fungerar i Somero byarnas delegation, vilket är ett samarbetsorgan mellan byar och staden. Häntälä tog också dragansvaret i Somero byarnas gemensamma byplansprojekt. Byaföreningen sköter också Häntälä sänkans naturstigar med ett kontrakt gjord med staden.

 

 

2008: ”Byhus – byns gemensamma center”

Tourula-Keihäskoski (Yläne)

Hjärtat i byn är före detta folkskolan Paimenenmäki. Fastigheten ägd av byaföreningen fungerar som en samlings- och kursplats. Utrymmen används också till att ordna olika fester, mat- och logiserviser. Fastigheten är renoverad som projekt och byaföreningen hyr ut fastighetens bostäder.

 

2007: ”Sommarsgästerna med i byverksamheten”

Vehas (Tövsala)

Byns permanenta och fritidsboenden har allierad sina styrkor i många gemensamma insatser. Man har underhållit och utvecklat den gemensamma stranden sedan 1990 och år 2005 fick man ett avloppsvattennät med hjälp av egna andelslagen. Fritidsboenden har en stark ställning i byaföreningen.

 

2006: ”Byn syns och hörs”

Kultela (Somero)

Kultela har långa traditioner som en lerby. Byn har återupplevt denna tradition bland annat genom att bygga en keramikpark, ordna populära ”Leran brinner” -evenemang och med en egen lergök-logo. Förutom Savikylä-brändet satsar man på trivsel och information till alla åldrar.

 

 

2005: ”Vårda bymiljön”

Untamala (Letala)

I Untamala har man vårdat långsiktigt byns unika kulturlandskap: medeltida byn, bykyrkan, fornlämningsområdet och otaliga gamla byggnader. I byn har man satsat också på ny infrastruktur; vattenförsörjning, vägytbeläggning, gång- och cykelväg samt vägbelysning. Untamala belönades som riksomfattande Årets by 2006.

 

2004: ”Byn rör på sig”

Niinijoki (Loimaa)

”Pappisten lava” som understöds av byföreningen lockar folk från nära och fjärran. I byn hittar man en simstrand, en spånbana, skidspår med lavun (vindskyddar) och kåtor. Ishockeyrinken och den nya skolbyggnadens gymnastiksal är alltid i flitig användning. Utöver byaföreningen lockar andra lokala föreningar byborna att motionera.

 

 

2003: ”Barnen och ungdomarna i byarna”

Aijala-Kaukuri (Kisko)

Aijala-Kaukuris by och skola gör ett tätt samarbete. Genom detta har man satsat starkt på att uppfostra internationellt. Byskolan anses som byns marknadstrumf. Över huvud taget har byn en kraftig ”hela byn uppfostrar” -atmosfär.

 

2002:

Haara-Onkijoki (Loimaa)

Den första Årets by i landskapet som utnämndes av Egentliga Finlands Byar r.f. finns i Loimaa. Haara-Onkijoki bytrakten har utvecklats långsiktigt och planmässigt genom att utnyttja projektfinansieringsmöjligheter. I byn har man speciellt vårdat lokal historia och kultur. Haara-Onkijoki fick ett erkännande i riksomfattande Årets by -tävlingen 2003.