Hoppa till innehåll
Varsinais-Suomen kylät

Egentliga Finlands Byar rf höstmöte 11.11 i Nousis

Föreningens stadgeenliga höstmöte hålls: Tid:    Torsdagen den 11.11. kl 18:30 Plats:  Valpperi Idrottshus, Urheilutie 17, Nousis I mötet används säkerhetsavstånd. På föreningens höstmöte behandlas stadgeenliga ärenden. Föredragningslista 1.    Mötets öppnande 2.    Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare 3.    Konstateras att mötet är lagligt sammankallat och beslutfört 4.    Godkännande av föredragningslistan 5.    Fastställande av verksamhetsplanen, budgeten samt storleken på medlemsavgiften för nästa kalenderår 6.    Fastställande av antalet styrelsemedlemmar 7.    Val av styrelseordförande och övriga ledamöter 8.    Val av en eller två revisorer samt suppleanter till dem 9.    Övriga ärenden Välkommen med för att påverka! Kaffeservering. Å styrelsen vägnar Sami Tantarimäki        Tauno…

Läs mer

Grunderna i Canva – gör egna reklamer och broschyrer för din by!

Canva är en populär internetsida för grafisk design och bildhantering. Användningen av Canva är både lätt och roligt! I utbildningen går vi igenom grunderna i Canvas gratis version. Utbildningen, som hålls måndagen den 13 september 2021, sker via Teams och är riktad till alla byaaktiva, samt till de regionala byaföreningarna.   Innehållet i utbildningen: 18.00-19.00         …

Läs mer

Vi har flyttat

ProAgrias, kontor har flyttat till ett nytt adress. Också Egentliga Finlands Byar rf som underhyresgäster, har bytt adress. Vårt nya besök- och postadress är: Egentliga Finlands Byar rf c/o ProAgria Länsi Vahtovägen 91 20320 ÅBO

Läs mer

Egentliga Finlands byadag 11.7. firas i Hajala

Egentliga Finlands byaverksamhetens årliga fest firas i Hajala (Salo). Plats: Hajala skola, Gamla Åbovägen 896. Tid: Söndagen den 11. juli, kl. 13.00 – 16.00 Evenemanget ordnas i samarbete med Hajala byaförening och Egentliga Finlands Byar rf. Tillfället är gratis och öppen till alla. Kaffe bjuds av Egentliga Finlands Byar rf. _________________________ PROGRAM 13:00     Velkommen! Hajala…

Läs mer

Houtskär Jerusalema Dance Challenge

Jerusalema är en  sydafrikansk gospelinspirerad sång.  Jerusalema Dance Challenge däremot hade sitt ursprung i en grupp som utförde en koreografisk dans på video. Det ledde till att utmaningen blev populär och sedan fick mycket stor spridning över internet och i många länder. Också i Åbolands skärgård blev man intresserad: Egentliga Finlands Byar rf. tillsammans med…

Läs mer

Svenska modeller för sociala innovationer i landsbygdsutveckling -webinarium 28.5

Välkommen med på Åbo Akademis forsknings- och utvecklingsprojekt SMIL:s (Svenska modeller för sociala innovationer i landsbygdsutveckling) webinarium 28 maj 2021, kl 13-15. Genom att initiera partnerskapslösningar mellan pilotkommuner i Svenskfinland är projektets målsättning att identifiera hinder och möjliggörande faktorer för nya partnerskapslösningar. Särskilt intressant är IOP, Idéburet offentligt partnerskap, en modell som kommit att bli…

Läs mer

Egentliga Finlands Årets by 2021 söks

Egentliga Finlands Byar rf söker, tillsammans med samarbetspartners, efter Årets by i Egentliga Finland. Temat i år är den skickliga byn. Vi letar alltså efter en by, som påstår vara speciellt bra i någon – eller i flera, byaverksamhetens delområden. Skickligheten kan vara t.ex. att få bybor i alla åldrar med i verksamheten, att ordna…

Läs mer

Livet efter pandemin- en ny rural livsmiljö? -webbinarium 3.5

Välkommen på ett inspirationswebbinarium, arrangerat av temagruppen ”Smarta landsbygder i Svenskfinland och i Norden”/Landsbygdsnätverkstjänster (Seinäjoki) Måndagen den 3.5. kl. 10-12 Välkommen Ann-Sofi Backgren, koordinator/samordnare för temagruppen ”Smarta landsbygder i Svenskfinland och i Norden” ”Den tomma byskolans nya liv?” Hur man lockar den kreativa klassen till byn. Mika Helander, Politices doktor och docent i sociologi vid…

Läs mer

Föreningshus och visuell marknadsföring 10.5

Vilka saker bör man ta i betraktande när man presenterar föreningshuset till potentiella kunder online? Egentliga Finlands Byar ordnar tillsammans med Svenskfinlands Byar en utbildning kring föreningshusens visuella marknadsföring den 10 maj kl. 18-19.30. Mera om webbinariet

Läs mer

Öppna Byar firas som ett online evenemang även i år

Öppna Byar -dagen firas över hela landet den 12 juni som ett online evenemang också i år. Under dagen kan byarna publicera till exempel videon, fotogallerier, historiker, visa upp friluftsleder eller utflyktsmål och sända podcasts. Innehållet är fritt så länge materialet/evenemanget är online. Teman i år är särskilt utflyttning till landet och lokal turism och dagens…

Läs mer