Skip to content
Egentliga Finlands Byar rf är en tvåspråkig förening som arbetar för en livskraftig landsbygd och skärgård i vårt landskap.
Varsinais-Suomen kylät

Nyheter

Egentliga Finlands Byar rf:s höstmöte 4.12

21.11.2019 Välkommen på föreningens stadgeenliga höstmöte, som hålls: Tid:    Onsdagen den 27.12.2019 kl 18:30 Plats:  Helmilä, Valtatie 286, 21530 Pemar (ex Hevonpää skola) På föreningens höstmöte behandlas stadgeenliga ärenden. Föredragningslista 1.    Mötets öppnande 2.    Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare 3.    Konstateras att mötet är lagligt sammankallat och beslutfört 4.    Godkännande av föredragningslistan 5.    Fastställande av verksamhetsplanen, budgeten samt storleken på medlemsavgiften för nästa kalenderår 6.    Fastställande av antalet styrelsemedlemmar 7.    Val av styrelseordförande och övriga ledamöter 8.    Val av en eller två revisorer samt suppleanter till dem 9.    Övriga ärenden Välkommen med för att påverka! Kaffeservering. Å styrelsen vägnar Sami Tantarimäki       …

Läs mer

”Kylä koulun tukena” – Salotraktens byaskolsseminarium 3.10 presentationer

Tillfället arrangerades av Egentliga Finlands Byar rf / Kylän kestävyyspolku -projekt Seminariets presentationer som pdf-filer: Pia Setälä, Salon lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Setälä Sami Tantarimäki, Turun yliopiston suunnittelija ja kyläkoulututkija, Tantarimäki Case Teijo, TAKY Case Virttaa, Virttaa Du kan även bekanta dig med presentationerna i videoform

Läs mer

Egentliga Finlands Årets by 2019 har blivit vald

Årets by inom Egentliga Finlands har blivit vald igen. I år väljdes Kimitoöns Västanfjärd som vinnare bland sex stycken tävlande byar. Nådendals Röölä fick äran och Kyrö i Pöytis belönades med ett stipendium. Temat för årets tävling var ”En egendomlig byn”. Grattis till vinnarna!

Läs mer

Egentliga Finlands byadag

Byadagen firas lördagen den 24.8 kl. 14.00 – 16.00 i Märynummi. Programmet består av publicering av vinnaren i Årets by -tävling och bl.a. diskussion om byasäkerhet. Märynummi visar redan på förmiddagen varför de har blivit valda till Året by i fjol. De ordnar en lådbiltävling och mycket annat roligt att göra längs med dagen. Hela…

Läs mer

Hemsida

Bekanta dig med Egentliga Finlands Byar rf:s nya hemsida. På sidan hittar du intressant och nyttig information för byar. Nu kan du läsa artiklarna även lätt med telefonen.

Läs mer