Skip to content
Varsinais-Suomen kylät

Öppna Byar - Finlands största publikevenemang

Öppna Byar

Den riksomfattande Öppna Byarnas -dag 2020

 

Egentliga Finland Byar rf inbjuder varje by i landskapet med i den riksomfattande Öppna Byarnas –dag 13.6.2020. Med evenemanget marknadsför man byar som besöksort och bostadsort, samt minskar tröskeln att bekanta sig med närbelägda byar. Dagens program kan vara vad som helst: dans, marknader, idrott, uppvisningar, loppis, auktion, uppvisning av tomter eller något annat man vill ordna i byn. Meningen är att evenemanget är öppet till alla och programmet sådant att det lockar besökare att bekanta sig med byns utbud och attraktioner.

Öppna Byarnas -dag som ordnas år 2020 är sjunde i ordningen.  I fjol var 51 byar med. Byaverksamhet i Finland rf (SYTY) koordinerar dagen riksomfattande, i vårt landskap ansvarar Egentliga Finland byar rf för arrangemangen. 

Ni kan anmäla er:

Mer information : www.avoimetkylat.fi

Marknadsföringsmaterial för byarna:

www.avoimetkylat.fi/tapahtuma-aineistot/

Öppna Byarnas programutbud (år 2019):

Även som laddbar fil -> Avoimet Kylät 2019