Hoppa till innehåll
Varsinais-Suomen kylät

Öppna Byar - Finlands största publikevenemang

Öppna Byar

På grund av coronaläget genomförs Öppna Byarnas dag den 13 juni 2020 online. Öppna Byars online-dag är det största byaevenemanget i år som realiseras över nätet.

Under dagen visar byarna online exempelvis videon över vandringsleder och utflyktsmål, bildgallerier med gamla fotografier, byakrönikor, byahistoriska översikter eller rent av en podcast över livet i byn. Innehållet är ganska fritt, såvida materialet är digitalt och att det finns publiceringstillstånd från upphovsmannen. Ett av dagens teman är friluftsliv och närliggande idrottsanläggningar. Målet är att visa upp byarnas frilufts- och idrottsanläggningar på nätet, så att folket bättre hittar utomhusaktiviteter i byarna.

 

På webbplatsen avoimetkylat.fi finns en karta över Finland publicerad. Via kartlänkar kan man bekanta sig med innehållet i det som byarna har åstadkommit. Dagens publiceringar använder taggen #avoimetkylät. Målet är att sporra det största antalet byar någonsin att producera olika slags innehåll. Samtidigt fungerar innehållet som producerats för dagen som marknadsföringsmaterial för byarna. I anslutning till dagen kommer Finlands Byar att publicera öppna utbildningar online, där man går igenom grundläggande faktorer i produktionen av innehållet.

Öppna Byar  på nätet –stöd och undervisning i grundanvändning av Facebook (endast på finska)

Öppna Byar på nätet -tips på hur man kan själv göra en video (endast på finska)

Den främsta informationskanalen för Öppna Byars online-dag är Facebook. Byn publicerar materialet på sin egen sida. Dessutom kan byns webbplats, Youtube och Instagram användas som informationskanaler.

Syftet med dagen är att visa byarnas digitala kunnande och anpassningsförmåga under exceptionella förhållanden. Tröskeln är låg för att delta i genomförandet av Öppna Byars online-dag.

Anmäl din by senast den 31 maj via kontaktpersonen i landskapet. Kontaktuppgifter finns på adressen www.avoimetkylat.fi.

Välkommen med på alla tiders byaevenemang!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Egentliga Finland Byar rf inbjuder varje by i landskapet med i den riksomfattande Öppna Byarnas –dag 13.6.2020. Med evenemanget marknadsför man byar som besöksort och bostadsort, samt minskar tröskeln att bekanta sig med närbelägda byar. Dagens program kan vara vad som helst: dans, marknader, idrott, uppvisningar, loppis, auktion, uppvisning av tomter eller något annat man vill ordna i byn. Meningen är att evenemanget är öppet till alla och programmet sådant att det lockar besökare att bekanta sig med byns utbud och attraktioner.

Öppna Byarnas -dag som ordnas år 2020 är sjunde i ordningen.  I fjol var 51 byar med. Byaverksamhet i Finland rf (SYTY) koordinerar dagen riksomfattande, i vårt landskap ansvarar Egentliga Finland byar rf för arrangemangen.

 

Ni kan anmäla er:

Mer information : www.avoimetkylat.fi

Marknadsföringsmaterial för byarna:

www.avoimetkylat.fi/tapahtuma-aineistot/

Öppna Byarnas programutbud (år 2019):

Även som laddbar fil -> Avoimet Kylät 2019