Hoppa till innehåll
Varsinais-Suomen kylät

Påminnelse om anmälan till Öppna Byarnas -dag

Egentliga Finland Byar rf inbjuder varje by i landskapet med i den riksomfattande Öppna Byarnas –dag, den 13. Juni.

Med evenemanget marknadsför man byar som besöksort och bostadsort, samt minskar tröskeln att bekanta sig med närbelägda byar. Dagens program kan vara vad som helst: dans, marknader, idrott, uppvisningar, loppis, auktion, uppvisning av tomter eller något annat man vill ordna i byn. Meningen är att evenemanget är öppet till alla och programmet sådant att det lockar besökare att bekanta sig med byns utbud och attraktioner.

Öppna Byarnas -dag som ordnas år 2020 är sjunde i ordningen.  Som landskap har Egentliga Finland varit varje år en av Finlands aktivaste, i fjol var 51 byar med. Byaverksamhet i Finland rf koordinerar dagen riksomfattande, i vårt landskap ansvarar Egentliga Finland byar rf för arrangemangen.

Anmälan från byarna önskas senast 30.4!  (programmet behöver inte vara färdigt planerat ännu då)

Mer information : www.avoimetkylat.fi