Skip to content
Egentliga Finlands Byar rf är en tvåspråkig förening som arbetar för en livskraftig landsbygd och skärgård i vårt landskap.
Varsinais-Suomen kylät

Små klimatåtgärder – hemodling och byaverksamhet

Egentliga Finlands Byar rf:s ”Kylän kestävyyspolku” -projekt inom Salo ordnar tillsammans med ProAgrias Maa- ja kotitalousnaiset tre olika tillfällen: ”Små klimatåtgärder – hemodling och byaverksamhet”.

Tillfällena ordnas:

14.1 Pertteli sporthus

21.1 Hajala skola

4.2 Muurla institut

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Anmälning:    maajakotitalousnaiset.fi/kotitarveviljelysalossa