Hoppa till innehåll
Varsinais-Suomen kylät

”Smart by” i Egentliga Finland – sök experthjälp för att komma igång!

Är ni en smart by eller skulle ni vilja bli en smart by? Vilka utmaningar eller problem har ni som ni skulle vilja lösa på ett smart sätt? Just nu finns chansen att få experthjälp till er by i en inledande fas! Det enda som behövs är att ni fyller i ett intresseformulär och beskriver er utmaning. Totalt fem till sju byar i Svenskfinland och på Åland kommer sedan att väljas ut och erbjudas ett servicepaket som finansieras av Landsbygdsnätverksenheten i Seinäjoki. Visst borde ju Egentliga Finland vara med här!

Tillsammans med de regionala byaombuden i Svenskfinland har det planerats en informations- och aktiveringskampanj om Smarta byar-konceptet. Klicka på knappen nedan för att fylla i intresseanmälan – senast 30.4!

-> INTRESSEANMÄLAN

Vad är en smart by? Det kan bl.a. vara en by, ett samhälle, område, ort, kommun som använder digital teknologi och innovationer för att främja livskvalitet, levnadsstandard, service eller t.ex. miljövänliga åtgärder. Smarta byar är sådana som bygger vidare på sina existerande styrkor och resurser, men även utvecklar nya möjligheter. 

Vad är Smart Villages?

Begreppet Smarta landsbygder eller Smarta byar kommer ursprungligen från det Europeiska Landsbygdsnätverket, ENRD, och bregreppet Smart Villages. Framgångsrika exempel finns i landsbygder i hela Europa.

 Det finns ingen exakt mall för hur en smart landsbygd ser ut men det handlar om att utgå från sin landsbygds tillgångar och de tillgängliga kunskaper som finns. Att använda allt man har, helt enkelt.

I de exempel som finns för smarta landsbygder har människor gått samman för att gemensamt ta fram lösningar för att möta sina lokala utmaningar. Det kan bland annat handla om tillgång till service och jobb. Lösningarna handlar ofta om digital utveckling men även om klimatsmarta och lokalekonomiska lösningar.

Smarta landsbygder är sådana som bygger vidare på sina existerande styrkor och resurser, men även utvecklar nya möjligheter.