Hoppa till innehåll
Varsinais-Suomen kylät

Svenska modeller för sociala innovationer i landsbygdsutveckling -webinarium 28.5

Välkommen med på Åbo Akademis forsknings- och utvecklingsprojekt SMIL:s (Svenska modeller för sociala
innovationer i landsbygdsutveckling) webinarium 28 maj 2021, kl 13-15.

Genom att initiera partnerskapslösningar mellan pilotkommuner i Svenskfinland är projektets målsättning att
identifiera hinder och möjliggörande faktorer för nya partnerskapslösningar. Särskilt intressant är IOP, Idéburet offentligt partnerskap, en modell som kommit att bli allt populärare för partnerskapsavtal i Sverige.

Se PDF för program och anmälningslänk. Webinariet är öppet för alla.

Webinarium Raseborg 28 maj -PDF