Skip to content
Egentliga Finlands Byar rf är en tvåspråkig förening som arbetar för en livskraftig landsbygd och skärgård i vårt landskap.
Varsinais-Suomen kylät

Verktyg

Det lönar sig att jobba för den egna byns och hembygdens skull!

I denna del har vi samlat material som hjälp till byarnas och andra lokala aktörernas vardag. I slutet på sidan kan du bekanta dig med projekt som är på gång och vilka är riktade mot byar och lokala aktörer. Bekanta dig och kontakta oss: vi erbjuder stöd, hjälp och rådgivning.

Kylätoiminnan tiekartta 2020-luvulle

Byaplanering
Röölä byaplan 2016-2020 (pdf)
Mietoinen byaplan 2017-2021 (pdf)
Mera byaplaner hittar man t.ex:
Ravakkas hemsida
Pöytis kommunens hemsida
Somero stads hemsida

Meddelande, kommunikation, marknadsföring
Opas uuden asukkaan vastaanottoon (pdf)

Föreningens verksamhet
Författaren för Yhtälö-opas, Paula Pylkkänens presentationer (ppt):
Yhdistyksen hallinto
Yhdistyksen talous ja verotus
Yhdistys työnantajana
Råd till föreningens arbetsfördelning och medlemssaker på MSL:s hemsida
Infobank för föreningsverksamhet på nätet Yhdistystieto.fi
3.sektorin tuotteistamisopas
Vuorovaikutuksessa_vaikuttamiseen – föreningens verksamhetens värderingsguide
YHTÄLÖ -YHDISTYKSEN_TALOUS- JA_VEROTUSOPAS (uppdaterad 2014)
Verktyg för att utveckla föreningens serviceverksamhet http://www.kolmaslahde.fi/tukea/tyokalut
Yhdistysten itsearviointilomake
Kylien_yhdistystoiminnan_opas

Arrangemang
Musiikin_oikeudet_Gramex (pdf)
Musiikin_oikeudet_Teosto (pdf)
Suurtapahtumat_Case_tall_ships (pdf)
Tapahtuman järjestämisen turvallisuus (Kulmat.fi nättjänst)
Vakuutukset (pdf)
Yleisötilaisuuden_turvallisuus (pdf)
Yleisötilaisuudet_poliisin ohjeet (pdf)
Ymparistoterveydenhuolto (pdf)

Hållbar utveckling

Egentliga Finlands Byar rf:s publicerad Paikallisesti ja vastuullisesti. Yhdessä.: Opas kestävään kylätoimintaan

Byahus
Kylätalo kuntoon -opas (pdf)
Kylätalot käyttöön -opas (pdf)
Kylatalot-energiapiheiksi_ENERGIAOPAS-2018
Energiatehokkuuden parantaminen

Övrig material
Naapuriapuopas (pdf)
Kylähyvinvointiraportti_hankkeita-ja-toimijoita(pdf)
Kylähyvinvointi_toimintamallit (pdf)
Turvallinen kylä_Opas kylien turvallisuustyöhön (pdf)
Palveluvelvoite maaseudulla – SGEI palvelujen järjestämisen työkaluna (pdf)
Sroi-arviointimenetelma-soste
Kansalaisyhteiskunta kulttuuriymparistotyossa -selvitys

Finansieringsmöjligheter
Lokala landsbygdens utvecklingsföreningar (Leader-grupper):
I Sammabåt – Samassa Veneessä ry
Ykkösakseli ry
Ravakka ry
Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry
Varsin Hyvä ry

Länkar
Finlands Byar rf

Egentliga Finlands förbund

Egentliga Finlands Byar rf ansvarar inte för tillförlitligheten av andra aktörers material.