Hoppa till innehåll
Varsinais-Suomen kylät

Verktyg

Det lönar sig att jobba för den egna byns och hembygdens skull!

I denna del har vi samlat material som hjälp till byarnas och andra lokala aktörernas vardag. I slutet på sidan kan du bekanta dig med projekt som är på gång och vilka är riktade mot byar och lokala aktörer. Bekanta dig och kontakta oss: vi erbjuder stöd, hjälp och rådgivning.

Kylätoiminnan tiekartta 2020-luvulle

Byaplanering
Röölä byaplan 2016 – 2020 (pdf)
Mietoisten byaplan 2017-2021 (pdf)
Mera byaplaner hittar man t.ex:
Ravakkas hemsida
Pöytis kommunens hemsida
Somero stads hemsida

Meddelande, kommunikation, marknadsföring
Opas uuden asukkaan vastaanottoon (pdf)

Föreningens verksamhet
Författaren för Yhtälö-opas, Paula Pylkkänens presentationer (ppt):
Yhdistyksen hallinto
Yhdistyksen talous ja verotus
Yhdistys työnantajana
Råd till föreningens arbetsfördelning och medlemssaker på Landsbygdens bildningsförbunds hemsida
Infobank för föreningsverksamhet på nätet yhdistystieto.fi
3. sektorin tuotteistamisopas
Vuorovaikutuksessa vaikuttamiseen – föreningens verksamhetens värderingsguide
Yhtälö -yhdistysten talous- ja verotusopas (uppdaterad 2014)
Verktyg för att utveckla föreningens serviceverksamhet kolmaslahde.fi/tukea/tyokalut
Yhdistysten itsearviointilomake
Kylien yhdistystoiminnan opas

Arrangemang
Musiikin oikeudet – Gramex (pdf)
Musiikin oikeudet – Teosto (pdf)
Tapahtuman järjestämisen turvallisuus(Kulmat.fi nättjänst)
Vakuutukset (pdf)
Yleisötilaisuuden turvallisuus (pdf)
Yleisötilaisuudet – poliisin ohjeet (pdf)
Ymparistöterveydenhuolto (pdf)

Hållbar utveckling

Egentliga Finlands Byar rf:s publicerad Paikallisesti ja vastuullisesti. Yhdessä: Opas kestävään kylätoimintaan

Byahus
Kylätalo kuntoon -opas (pdf)
Kylätalot käyttöön -opas (pdf)
Kylatalot energiapiheiksi -energiaopas 2018
Kylatalot energiapiheiksi -energiaopas 2018
Energiatehokkuuden parantaminen

Övrig material
Kylähyvinvointiraportti – hankkeita ja toimijoita (pdf)
Kylähyvinvointi – toimintamallit (pdf)
Turvallinen kylä – Opas kylien turvallisuustyöhön (pdf)
Kansalaisyhteiskunta kulttuuriymparistötyössä -utredning

Finansieringsmöjligheter
Lokala landsbygdens utvecklingsföreningar (Leader-grupper):
I Sammabåt – Samassa Veneessä ry
Ykkösakseli ry
Ravakka ry
Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry
Varsin Hyvä ry

Länkar
Finlands Byar rf

Egentliga Finlands förbund

Egentliga Finlands Byar rf ansvarar inte för tillförlitligheten av andra aktörers material.